top of page

Present Simple Tense - Geniş Zaman

Present Simple Tense

Present Simple Zamanı Gramer Açıklaması: Present simple, genel gerçekleri, alışkanlıkları ve rutinleri anlatmak için kullanılır.


 1. I eat breakfast every morning - Her sabah kahvaltı yaparım.

 2. She speaks English fluently - O, akıcı bir şekilde İngilizce konuşur.

 3. They live in London - Onlar Londra'da yaşarlar.

 4. The sun rises in the east - Güneş doğuda doğar.

 5. We play football on weekends - Biz hafta sonları futbol oynarız.

 6. I drink water every day - Her gün su içerim.

 7. He drinks coffee in the morning - O, sabahları kahve içer.

 8. She walks to work every day - O, her gün işe yürür.

 9. We brush our teeth before bedtime - Biz, yatmadan önce dişlerimizi fırçalarız.

 10. My father works as an engineer - Babam mühendis olarak çalışır. 

PART 2

 1. They visit their grandparents on Sundays - Onlar, pazar günleri büyükanne ve büyükbabalarını ziyaret ederler.

 2. Rivers flow into the sea - Sular denize akar.

 3. It snows in winter - Kışın kar yağar.

 4. I buy groceries every week - Her hafta market alışverişi yaparım.

 5. She shops for clothes on Saturdays - O, cumartesileri kıyafet alışverişi yapar.

 6. Dogs bark loudly at night. - Köpekler gece yüksek sesle havlar.

 7. The train departs at 9 AM every day - Tren her gün saat 9'da hareket eder.

 8. We visit the museum on Sundays - Biz pazar günleri müzeyi ziyaret ederiz.

 9. The Earth revolves around the sun - Dünya, güneş etrafında döner.

 10. She always finishes her homework before dinner - O, her zaman akşam yemeğinden önce ödevini bitirir.

Ders Konu Anlatımı


Pratık Yapalım

English Sentence

Turkish Sentence

Short Grammar Explanation

I eat breakfast every morning.

Her sabah kahvaltı yerim.

Present simple tense is used to talk about habits or routines. In this sentence, "eat" (yerim) shows a habit or routine that happens regularly.

She watches TV in the evening.

Akşamları televizyon izler.

"Watches" (izler) shows an action that happens regularly or a general truth. In present simple tense, we use the base form of the verb (watch) with third person singular pronouns (she/he/it).

They play soccer after school.

Okuldan sonra futbol oynarlar.

"Play" (oynarlar) indicates a habitual action. In present simple tense, we use the base form of the verb (play) with plural pronouns (they/we/you).

He brushes his teeth before bed.

Yatmadan önce dişlerini fırçalar.

"Brushes" (fırçalar) shows a routine action. In present simple tense, the third person singular form of the verb ends with "-s" (brushes) except when used with pronouns "I", "you", "we", "they".

We go to school by bus.

Okula otobüsle gideriz.

"Go" (gideriz) expresses a habitual action. In present simple tense, the base form of the verb (go) is used with pronouns "I", "you", "we", "they".

Cats like to sleep a lot.

Kediler çok uyumayı severler.

"Like" (severler) expresses a general truth or habit. In present simple tense, we use the base form of the verb (like) with plural pronouns (they/we/you).

She speaks English fluently.

O, İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşur.

"Speaks" (konuşur) describes a habitual action or a fact. In present simple tense, we use the base form of the verb (speak) with third person singular pronouns (she/he/it).

The sun rises in the east.

Güneş doğuda doğar.

"Rises" (doğar) describes a natural phenomenon or a general truth. In present simple tense, we use the base form of the verb (rise) with singular nouns or pronouns (the sun, it).

We study English every Monday.

Her Pazartesi İngilizce çalışırız.

"Study" (çalışırız) indicates a regular action. In present simple tense, the base form of the verb (study) is used with plural pronouns (we/they) and singular pronouns (I/you/he/she/it).

He always arrives on time.

O her zaman zamanında gelir.

"Arrives" (gelir) expresses a habitual action. In present simple tense, we use the base form of the verb (arrive) with third person singular pronouns (he/she/it).71 görüntüleme0 yorum

Comments


EnglishVerse360: İngilizce Kursu & 2024 yılı boyu Haftalık Grup İngilizce Konuşma Pratik Dersleri

English Study Guide - İngilizce Çalışma Rehberi | E-Kitap

Her hafta pazar günleri saat 20:00'da yeni video 

bottom of page