top of page

İngilizce'de Modal Fiiller: Anlamları ve Örnek Cümleler

Modal fiiller, İngilizce'de olasılık, gereklilik, zorunluluk, izin, yetenek ve kibar istek gibi çeşitli tavırları ifade etmek için kullanılan yardımcı fiil kategorisidir. Ana fiilin temel şekliyle birlikte kullanılırlar ve genellikle onun anlamını değiştirirler.

Modal fiiller, farklı anlamları ifade etmek için çeşitli gölgelerde kullanılabilir. Önerilerde bulunmak, tavsiyelerde bulunmak ve bir durum hakkında olasılığı veya kesinliği belirtmek gibi farklı iletişim amaçlarında kullanılırlar. Konuşmacıların niyetlerini daha kesin bir şekilde iletmelerini sağlarlar.

Modal Verb

Meaning & Usage

Example Sentences

Can

Yapabilir Ability, Permission, Possibility -Yetenek, İzin, Olasılık

1. I can speak French fluently. (Fransızca akıcı bir şekilde konuşabilirim.) 2. Can you help me with this problem? (Bu sorunla bana yardımcı olabilir misiniz?) 3. She can play the piano very well. (Piyano çalmayı çok iyi yapabilir.)

Could

-ebilir, -abilir Past Ability, Polite Request, Suggestion -Kibar İstek, Öneri, Olasılık

1. When I was young, I could run very fast. (Gençken çok hızlı koşabilirdim.) 2. Could you please pass me the salt? (Bana tuzu uzatabilir misiniz lütfen?) 3. We could go to the cinema tonight. (Bu akşam sinemaya gidebiliriz.)

May

-e bilirsin, -a bilirsin Permission, Possibility, Formal Request İzin, Olasılık

1. You may leave the class early if you finish your work. (İşini bitirirsen dersi erken terk edebilirsin.) 2. It may rain tomorrow. (Yarın yağmur yağabilir.) 3. May I use your phone? (Telefonunuzu kullanabilir miyim?)

Might

-ebilir, -abilir Possibility, Uncertain Future Olasılık, Belirsiz Gelecek

1. There might be a pop quiz tomorrow. (Yarın sürpriz bir sınav olabilir.) 2. She might come to the party if she finishes her work. (İşini bitirirse partiye gelebilir.) 3. I might buy a new car next year. (Gelecek yıl belki yeni bir araba alırım.)

Must

-meli, -malı Obligation, Necessity, Strong Probability Zorunluluk, Gereklilik, Güçlü Olasılık

1. You must wear a seatbelt while driving. (Araç kullanırken emniyet kemeri takmalısınız.) 2. I must finish this report by tomorrow. (Bu raporu yarına kadar bitirmeliyim.) 3. He must be at the airport by now. (Şu anda havaalanında olmalı.)

Should

-meli, -malı Advice, Recommendation, Expectation Tavsiye, Öneri, Beklenti

1. You should eat more vegetables for better health. (Daha iyi bir sağlık için daha fazla sebze yemelisin.) 2. We should arrive at the party early. (Partiye erken varmalıyız.) 3. He should study harder if he wants to pass the exam. (Sınavı geçmek istiyorsa daha çok çalışmalı.)

Would

-er, -ar Polite Request, Hypothetical Situation, Habit in the Past Kibar İstek, Hipotetik Durum, Geçmiş Alışkanlık

1. Would you like some tea? (Biraz çay ister misiniz?) 2. If I won the lottery, I would buy a big house. (Eğer piyangoyu kazansaydım, büyük bir ev alırdım.) 3. When I was young, I would play soccer every day. (Gençken her gün futbol oynardım.)

Will

-ecek, -acak Future Actions, Intentions, Predictions Gelecek Eylemler, Niyetler, Tahminler

1. I will call you later. (Seni daha sonra arayacağım.) 2. She will graduate from university next year. (Gelecek yıl üniversiteden mezun olacak.) 3. It will rain tomorrow. (Yarın yağmur yağacak.)

Shall

-meliyim, -malıyım Suggestions, Formal Offers (mainly in British English) Öneriler, Resmi Teklifler (genellikle İngiliz İngilizcesinde)

1. Shall we go for a walk? (Yürüyüşe çıkalım mı?) 2. I shall be glad to help you. (Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarım.) 3. Shall I open the window? (Pencereyi açayım mı?)


EnglishVerse360 1. EnglishVerse360: İngilizce Kursu & Haftalık Konuşma Kulübü - https://www.gamelhoca.com/ 2. English Study Guide - İngilizce Çalışma Rehberi | E-Kitap72 görüntüleme0 yorum

Comentarios


EnglishVerse360: İngilizce Kursu & 2024 yılı boyu Haftalık Grup İngilizce Konuşma Pratik Dersleri

English Study Guide - İngilizce Çalışma Rehberi | E-Kitap

Her hafta pazar günleri saat 20:00'da yeni video 

bottom of page