top of page

200 En Sık Kullanılan İngilizce Fiil ve Türkçe Karşılıkları

İngilizce öğrenmek, dünya çapında birçok kişi için heyecan verici bir maceradır. Ancak, bir dilde ustalaşmanın en önemli adımlarından biri, yaygın olarak kullanılan fiilleri öğrenmektir. İşte size, dil öğrenim yolculuğunuzda çok işinize yarayacak olan 200 temel İngilizce fiil ve onların Türkçe karşılıkları. Bu liste, olabildiğince kapsamlı olup, bekleme, isteme, yapma gibi günlük yaşamda sıkça karşılaşılan eylemleri içerir. Sözlüğe başvurmak zorunda kalmadan, bu temel fiilleri öğrenerek İngilizce ile iletişiminizi güçlendirebilirsiniz. Dil öğrenim sürecindeki başarınız için bu liste harika bir başlangıç noktası olabilir.

Anahtar Kelimeler: İngilizce öğrenim, temel fiiller, dil öğrenme, İngilizce-Türkçe çeviri

Etiketler: İngilizce, dil öğrenme, İngilizce öğrenim, temel fiiller

English Verb

Turkish Translation

be

olmak

have

sahip olmak

do

yapmak

say

demek

get

almak

make

yapmak

go

gitmek

know

bilmek

take

almak

see

görmek

come

gelmek

think

düşünmek

look

bakmak

want

istemek

give

vermek

use

kullanmak

find

bulmak

tell

söylemek

ask

sormak

work

çalışmak

seem

gibi görünmek

feel

hissetmek

try

denemek

leave

ayrılmak

call

aramak

need

ihtiyaç duymak

feel

hissetmek

become

olmak

leave

bırakmak

put

koymak

mean

anlamına gelmek

keep

tutmak

let

izin vermek

begin

başlamak

seem

gibi görünmek

help

yardım etmek

talk

konuşmak

turn

dönmek

start

başlamak

show

göstermek

hear

duymak

play

oynamak

run

koşmak

move

hareket etmek

like

gibi

live

yaşamak

believe

inanmak

hold

tutmak

bring

getirmek

happen

olmak

write

yazmak

provide

sağlamak

sit

oturmak

stand

durmak

lose

kaybetmek

pay

ödemek

meet

karşılamak

include

içermek

continue

devam etmek

set

ayarlamak

learn

öğrenmek

change

değiştirmek

lead

yönlendirmek

understand

anlamak

watch

izlemek

follow

takip etmek

stop

durmak

create

oluşturmak

speak

konuşmak

read

okumak

allow

izin vermek

add

eklemek

spend

harcamak

grow

büyümek

open

açmak

walk

yürümek

win

kazanmak

offer

teklif etmek

remember

hatırlamak

consider

düşünmek

appear

görünmek

buy

satın almak

serve

hizmet etmek

send

göndermek

expect

beklemek

build

inşa etmek

stay

kalmak

fall

düşmek

cut

kesmek

reach

ulaşmak

kill

öldürmek

remain

kalmak

suggest

önermek

raise

yükseltmek

pass

geçmek

sell

satmak

require

gerektirmek

report

rapor etmek

decide

karar vermek

pull

çekmek

break

kırmak

explain

açıklamak

develop

geliştirmek

agree

katılmak

improve

geliştirmek

receive

almak

expect

beklemek

move

taşınmak

include

dahil etmek

turn

döndürmek

run

işletmek

present

sunmak

consider

dikkate almak

continue

sürdürmek

offer

sunmak

suggest

önermek

support

desteklemek

tend

eğiliminde olmak

enjoy

zevk almak

perform

performans sergilemek

decide

karar vermek

exist

var olmak

expect

beklemek

suggest

önermek

encourage

teşvik etmek

reduce

azaltmak

examine

incelemek

introduce

tanıtmak

teach

öğretmek

remain

kalmak

send

göndermek

allow

izin vermek

lose

kaybetmek

choose

seçmek

develop

geliştirmek

produce

üretmek

achieve

başarmak

recognize

tanımak

search

aramak

consider

düşünmek

expect

beklemek

claim

iddia etmek

report

rapor etmek

carry

taşımak

break

kırmak

consider

göz önünde bulundurmak

include

içermek

suggest

önermek

involve

içermek

suppose

farzetmek

prevent

önlemek

consist

oluşmak

suggest

önermek

survive

hayatta kalmak

agree

anlaşmak

hate

nefret etmek

argue

tartışmak

compare

karşılaştırmak

realize

farkına varmak

respond

cevap vermek

agree

katılmak

prefer

tercih etmek

discover

keşfetmek

introduce

tanıtmak

admit

kabul etmek

warn

uyarmak

remove

kaldırmak

avoid

kaçınmak

deny

inkar etmek

appreciate

takdir etmek

explain

açıklamak

invite

davet etmek

encourage

cesaretlendirmek

marry

evlenmek

persuade

ikna etmek

remind

hatırlatmak

realize

fark etmek

promise

söz vermek

deserve

hak etmek

suggest

önermek

apologize

özür dilemek

demand

talep etmek

prevent

engellemek

impress

etkilemek

refuse

reddetmek

permit

izin vermek

interrupt

müdahale etmek

impress

etkilemek

bother

rahatsız etmek

ignore

görmezden gelmek

dare

cesaret etmek

warn

uyarmak

entertain

eğlendirmek

propose

teklif etmek

impress

etkilemek

encourage

teşvik etmek

fancy

hayal etmek

deny

inkar etmek

assure

temin etmek

apologize

özür dilemek

sigh

iç çekmek

forbid

yasaklamak

suggest

önermek

hesitate

tereddüt etmek

force

zorlamak

struggle

mücadele etmek

attempt

denemek

avoid

kaçınmak

afford

maliyetini karşılamak

dare

cesaret etmek

fancy

beğenmek

regret

pişman olmak

urge

ısrar etmek

manage

yönetmek

beg

yalvarmak

long

özlemek

hesitate

tereddüt etmek

can

yapabilmek

must

gerekmek

will

istemek

shall

olmalı

could

olabilir

would

olurdu

should

gerektirir

may

olabilir

might

olabilir

ought

gerekmek

need

gerekmek131 görüntüleme0 yorum

Comments


EnglishVerse360: İngilizce Kursu & 2024 yılı boyu Haftalık Grup İngilizce Konuşma Pratik Dersleri

English Study Guide - İngilizce Çalışma Rehberi | E-Kitap

Her hafta pazar günleri saat 20:00'da yeni video 

bottom of page